Terk Nedeniyle Boşanma

Terk eden eşe bu ihtarın gönderilmesi için dilerseniz bir aile mahkemesine müracaat edebileceğiniz gibi, ihtarnameyi noter kanalıyla da gönderebilirsiniz. Herhangi bir notere gidip ihtarname göndermek istediğinizi söylediğinizde ilgili görevli bu ihtarnameyi hazırlayacaktır.

Öncelikle terk tarihinden itibaren 4 ay geçmesini beklemelisiniz. 4 ay dolduktan sonra eşinize eve dön ihtarnamesi göndermelisiniz. İhtarnameden itibaren 2 ay daha bekleyip, eğer bu sürede de eşiniz eve dönmediyse aile mahkemesinde terk sebepli boşanma davası açabilirsiniz.

  1. Terk tarihinden itibaren en az 6 ay geçmiş olmalıdır.
  2. Terk tarihinden itibaren 4 ay geçmeden eve dön ihtarı gönderilemez.
  3. İhtardan itibaren 2 ay geçmedikçe dava açılamaz.

Kanunda belirtilen diğer boşanma sebeplerinden hangisi gerçekleştiyse (örneğin zina, şiddetli geçimsizlik vb.) ona dayanarak boşanma davası açabilirsiniz. Mutlaka terk sebepli dava açmanız gerekmiyor.

Kanuna göre boşanma davası açan eş ayrı yaşama hakkına sahiptir. Terk sebepli boşanma davası açılabilmesi içinse terkin hukuka aykırı olması gerekir. Dolayısıyla şu aşamada eşiniz size terk sebepli boşanma davası açamaz. Ancak, eğer sizin tarafınızdan açılan boşanma davası reddedilip kesinleşirse, artık hukuka uygunluk ortadan kalkacağından, diğer koşullar da yerine gelirse dava açılabilir.

Terk sebebiyle boşanmada ortak yaşamdan ayrılma evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeme amacıyla olmalıdır. Bu nedenle askerlik, cezaevinde olma, eğitim veya iş sebebiyle başka bir yerde yaşama terk sayılmaz.

Kanuna göre diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Diğer koşullar da mevcutsa (süre, ihtar) dava açabilirsiniz.

Eşinizin sizi evden kovduğunu mahkeme önünde ispatlamanız halinde sizin evi terk etmediğiniz anlaşılacağından açılan dava reddedilir. Bu hususu ispat için tanık dahil her türlü delili kullanabilirsiniz.

Terk sebebiyle boşanma davası yalnızca terk edilen eş tarafından açılabilir, terk eden eş dava açamaz.

  1. Eşlerden biri diğerini evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla terk etmiş veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemişse
  2. Ayrılık en az 6 ay sürdüyse
  3. Koşullarına uygun ve samimi bir ihtar gönderildiyse

Terk nedeniyle boşanma kararı verilir.