Kişisel İlişki

Medeni Kanun'a göre olağanüstü haller varsa ve çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde ana baba dışındaki diğer kişiler ve özellikle de yakın hısımlar da çocukla kişisel ilişki kurulmasını isteyebilir. Örneğin velayet hakkı sahibi ana veya babanın farklı bir ülkede yaşaması, askerde olması gibi hallerde Aile Mahkemesi'ne başvurularak bu konuda talepte bulunulabilir.

Kişisel ilişki tesisine ilişkin kararlar kesin değildir ve her zaman kaldırılması veya değiştirilmesi talep ve dava edilebilir. Aile Mahkemesine kişisel ilişkinin değiştirilmesi için dava açabilirsiniz. Dava dilekçesinde durumunuzdaki değişikliği açıklayın ve buna ilişkin delilleri de (ikametgah belgesi, yeni işyerinizden alacağınız belge vb.) dilekçenize ekleyin.

Çocuk okula devam ediyorsa okul günlerinde kişisel ilişki kurulmaz. Mahkemelerce bu durumda yalnızca hafta sonları, sömestr ve yaz tatilleri, bayramlarda kişisel ilişki kurulur.

Kişisel ilişkide ana babalık duygularından önce çocuğun yararı gözetilir. Bu nedenle çocuğun yaşı çok küçükse özellikle de süt çocuğuysa annesinin yanından uzun süreler ayrılmamasına dikkat edilir ve yatılı kalmayacak şekilde kişisel ilişki tesis edilir.

Boşanma davasında velayet kendisine verilmeyen taraf çocukla uygun bir kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Bu kapsamda hakim, öncelikle çocuğun yararını gözetmek suretiyle, çocuklarınızı hangi zamanlarda ve hangi süre ile görebileceğinize, birlikte vakit geçirebileceğinize ilişkin bir karar verecektir.