Aile Konutu

Bu durumda Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek rıza aranmaksızın evin satışında tek başınıza işlem yapmaya yetkilendirilmenizi talep edebilirsiniz. Hakim, evin satılmasında haklı gerekçeleriniz olduğuna kanaat getirirse bu yönde karar verecektir.

Aile konutuyla ilgili Kanunla tanınan haklar ve sınırlamalar yalnızca eşlerin iradi işlemleri için geçerlidir, icra yoluyla satışa engel olmaz.

Aile konutu şerhi için evin ne şekilde elde edilmiş olduğunun önemi yoktur, önemli olan aile konutu özelliğinin bulunmasıdır.

Ayrılık kararı gereği eşinizle ayrı yaşamanız aile konutu özelliğini ortadan kaldırmaz.

Boşanma davası sonuçlanıp kesinleşinceye dek aile konutu özelliği devam eder, dolayısıyla eşinizin böyle bir hakkı yoktur.

Aile konutu resmen evli olan karı-kocanın beraber yaşadıkları, ortak yaşamlarını birlikte geçirdikleri, sürekliliği olan konuttur. Eşlerin birden fazla evi olsa da yalnızca bir tanesi, yoğun olarak yaşadıkları ev aile konutu olur. Dönemsel olarak yaşanılan yazlık, dağ evi, yayla evi gibi yerler aile konutu olarak nitelendirilmez.

Aile konutu niteliği için önemli olan eşlerin ortak yaşamlarını birlikte geçirmeleridir, kira da olabilir.

Bir ev aile konutu ise eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Yani eşiniz sizin açık rızanız olmadıkça kira sözleşmesini feshederek sizin evinizi tahliye etmenize neden olamaz, evi başkasına satamaz, ev üzerinde ipotek tesis edemez.

Aile konutu şerhi için dava açıp mahkemeden karar alınması zorunluluğu yoktur. Bulunduğunuz yerdeki Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yanınızda gerekli evraklarla (Nüfus cüzdanınız, evlilik cüzdanınız ve muhtarlıktan alacağınız ikametgah belgesi) gidip istemde bulunmanız yeterlidir.

Tapuda bu şerh bulunmasa dahi eşinizle birlikte yaşadığınız ev aile konutudur. Ancak eğer eşiniz bu evi satarsa burada iki sonuçla karşılaşılabilir. Eğer evi satın alan kişi bu evin aile konutu olduğunu biliyor ise, satışın iptali için dava açabilirsiniz. Bilmiyorsa, satın alan kişinin iyi niyeti korunur ve satış iptal edilemez. Bu nedenle tapuda aile konutu şerhi koydurmanız hak kaybına uğramanızın önüne geçecektir.