Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma

Yetkisizlik sebebiyle reddedilen davalar fiili ayrılık sebebiyle açılan boşanma davalarına dayanak olmaz, bu nedenle söz konusu dava açılamaz

Evliliğin feshi sebebiyle açılan ve reddedilen davalar fiili ayrılık sebebiyle açılan boşanma davalarına dayanak olmaz, bu nedenle söz konusu dava açılamaz.

Yabancı mahkemeden alınan boşanma ret kararları, bu kararların tanınması koşuluyla fiili ayrılık sebepli davaya dayanak yapılabilir.

Fiili ayrılık sebebiyle açılan boşanma davalarındaki koşullardan biri ortak hayatın yeniden kurulamamış olmasıdır. Ortak hayatın hangi sebeple veya hangi eşin kusuruyla kurulamadığı boşanma kararı verilmesinde etkili değildir. Dolayısıyla eşiniz kusurlu veya kötü niyetli de olsa diğer koşullar da gerçekleştiyse boşanma kararı verilecektir.

Evet, bu davada da tazminat ve nafaka istenebilir. Mahkemece bu istemleri karara bağlamak için kusur araştırması yapacaktır.

Feragat sebebiyle reddedilen boşanma davaları da fiili ayrılık sebebiyle boşanma davalarına dayanak oluşturabilir. Ayrıca, bu durumda 3 yıllık bekleme süresinin başlama tarihi, feragat tarihidir.

3 yıllık süre şartı hangi dava için gerçekleşmişse o davaya dayanarak davayı açmalısınız. Yani diyelim ki iki ayrı tarihte iki ayrı boşanma davası açtınız, birincisinde ret karar verildi ama kesinleşmedi henüz Yargıtay'da, ikinci ret kararı kesinleştiyse, ikinci davaya dayanmalısınız.

Aleyhine başvurulacak hiçbir kanun yolu kalmayan karara kesinleşmiş karar denir. Boşanma davanıza bakan mahkemenin verdiği ret kararı kesin bir karar değildir. Bu kararın kesinleşmesi için ya temyiz süresinin temyiz olunmaksızın geçmesi ya da temyiz edilen kararın Yargıtay'ca onanması gerekir. Ancak, davadan feragat söz konusuysa, davanın kesinleşme tarihi feragat tarihidir.

  • Reddedilmiş bir boşanma davası bulunmalıdır.
  • Ret kararı kesinleşmelidir.
  • Ret kararının kesinleşmesinden sonra en az 3 yıl geçmiş olmalıdır.
  • Ret kararının kesinleşmesinden sonra ortak hayat yeniden kurulamamış olmalıdır.

Fiili ayrılık Medeni Kanun'da düzenlenmiş mutlak bir boşanma sebebidir. Buna göre boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.