Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Bu durumda eşiniz ağır kusurludur, ancak eğer sizin de az da olsa kusurunuz varsa, söz konusu evliliğin devamında korunmaya değer bir yön olmadığı ve bu nedenle itirazınızın hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu kabul edilir. Bu durumda boşanmaya karar verilir.

Davalının boşanmaya karşı çıkması evliliğin kurtarılmasına yönelikse, bu durum hakkın kötüye kullanılması teşkil etmez. Bu çerçevede dava reddedilir yani boşanma kararı verilmez.

Kocanız bu durumda ağır kusurludur. Ağır kusurlu eşe tepki olarak söylediğiniz sözler hakaret de içerse kusurlu sayılmazsınız.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılan boşanma davalarında, davanın kabulü için davalının az da olsa bir kusurunun olması gerekir. Sizin durumunuzda hakim eğer eşinizin kusurlu sizin ise hiçbir kusurunuzun olmadığı kanaatindeyse, davanın reddi yönünde karar verecektir. Eğer dilerseniz siz yeni bir boşanma davası açabilirsiniz.

Eşinizin yalnızca fazla içki içmesi boşanma davasının kabulü için yeterli değildir, bu durumun evliliğinizi çekilmez hale getirdiğini de mahkemede kanıtlamanız gerekmektedir.

 • Birlik temelinden sarsılmış olmalıdır.
 • Ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenememelidir.
 • Kusura dayanan bir boşanma sebebi değildir. Eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
 • Kusurlu taraf da dava açma hakkına sahip olsa da tam kusurlu eş Yargıtay uyarınca davacı olmamalıdır.
 • Davalıya atfı mümkün hiçbir kusur söz konusu değilse tam kusurlu eşin açtığı evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası reddedilmelidir. Davalının az da olsa kusuru olmalıdır.
 • Az kusurlu davalının açılan davaya itiraz hakkı bulunmamalıdır. İtiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise reddedilmelidir.

Hakkın kötüye kullanılması sayılan itirazlar

 • Birlikte yaşamaktan kaçınanın itirazı
 • Hakaret edenin itiraz
 • Yabancı mahkemede boşanma kararı almış olanın itirazı vb.

Evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korumaya değer bir yarar kalmamalıdır.

Yaş farkı tek başına boşanma sebebi değildir. Yaş farkının boşanma sebebi olabilmesi için evlilik birliğini sarsıyor olması gerekmektedir.

 • Birlik temelinden sarsılmış olmalıdır.
 • Ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenememelidir.
 • Evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korumaya değer bir yarar kalmamalıdır.

Her kadın doğum yapma hakkına haizdir. Eşinizin tıbbi zorunluluk olmadığı halde  gebeliğinizi sonlandırmanız için size baskı yapması , duygusal şiddet içerdiği için, evlilik birliğinin sarsılmış olduğu gerekçesiyle boşanma davası açabilirsiniz.

Boşanma sebeplerinden herhangi birine dayanarak açtığınız boşanma davasının reddedilmesi durumunda kararın kesinleştiği tarihten ibaren 3 yıl geçmiş ve bu 3 yıl içerisinde ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliğinin temelinden sarsılması söz konusudur. Eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecektir.