Tanık

Tanıklıktan çekinme hakkı ve istisnaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenmiştir. Buna göre kişisel nedenlerle şu kişiler tanıklıktan çekinebilir :

a) İki taraftan birinin nişanlısı.

b) Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi.

c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu.

ç) Taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar.

d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımları.

e) Koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına alınan çocuk.

Annenizin rahatsızlığını belirterek ve buna ilişkin sağlık belgelerini mahkemeye sunarak, annenizin hakim tarafından bulunduğu yerde dinlenmesini talep edebilirsiniz.

On beş yaşından küçükler ve yeminin niteliğini ve önemini kavrayamayacak derecede ayırt etme gücüne sahip olmayanlar yeminsiz dinlenir.

Hâkim tanığa, "Tanık sıfatıyla sorulacak sorulara vereceğiniz cevapların gerçeğe aykırı olmayacağına ve bilginizden hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin ediyor musunuz?" diye sorar.

Tanık da cevaben, "Sorulacak sorulara, hiçbir şey saklamadan doğru cevap vereceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum." demekle yemin eda edilmiş sayılır. Yalnızca "Yemin ediyorum" demek de çoğu mahkemece yeterli sayılmaktadır.

Yemin sırasında hakim de dahil olmak üzere tüm hazır bulunanlar ayağa kalkar.

Mahkemeye tanık adreslerinin taraflarca bildirilmesi gerekir. Bu konuda adres araştırması istenemez. Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunamamışsa, tarafa adres göstermesi için, işin niteliğine uygun kesin süre verilir. Bu süre içinde adres gösterilmez veya gösterilen yeni adres de doğru değilse, bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılır.

Hukukumuzda kural olarak tanıklık zorunludur. Yasaya göre, haklı bir nedeni olmaksızın tanıklıktan kaçınan kişi hakkında para cezası uygulanabilir ve zorla getirilmesine karar verilebilir. Dolayısıyla mahkemeye tanık olarak gösterdiğiniz kişi tanıklık yapmak zorundadır. Ancak onun mahkemede ‘ben olayı görmedim, bir şey bilmiyorum’ şeklinde ifade vermesi ihtimaline de hazırlıklı olmalısınız.

Tanığın bizzat hakim tarafından dinlenmesi gerekmektedir, tanıklık yazılı şekilde yapılamaz.

Boşanma davanızın görüldüğü mahkemeye tanığınızın ismini ve adresini bildirip tanığın talimat yoluyla diğer şehirdeki mahkemece dinlenmesini isteyebilirsiniz.

Boşanma davanızda çocuklarınızın tanık olarak gösterilmesinde hukuki bir engel yoktur. Ancak ana baba arasındaki bir davada çocuğun tanık gösterilmesi çocuğu olumsuz yönde etkileyebileceğinden kesin olarak gerekmedikçe onun tanıklığına başvurulmaması daha uygun olacaktır.

Tanıklık için reşit olma şartı bulunmamaktadır, dolayısıyla tanık olarak gösterebilirsiniz.