Hayata Kast

Hayata kast eyleminin öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve öğrenilmese bile her halde eylemin üzerinden 5 yıl içerisinde dava açılmalıdır.

Eşin yakınlarını öldürmeye yönelik eylemler bu kapsama girmez, eylemin mutlaka eşe yönelik olması gereklidir. Ancak, diğer boşanma sebeplerinden olan suç işleme sebebiyle veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz.

Evet, bu durumda da hayata kast varsayılır. Örneğin bir trafik kazasında ağır yaralanan eşini, onun tedavi görmeyerek ölmesini sağlamak amacıyla hastaneye götürmeyen eşe bu kapsamda boşanma davası açılabilir.

Hayata kast sebepli boşanma davası açabilmeniz için, eşinizin eylemi öldürmeye yönelik olmalıdır, dolayısıyla öldürme amaçlanmıyorsa, şiddet bu kapsama girmez.

Hayata kast, karı veya kocadan birinin, diğer eşi öldürmek amacıyla yaptığı eylemlerdir. Medeni Kanun'da düzenlenen boşanma sebeplerinden biridir.

Ciddi olsa dahi öldürme tehdidi hayata kast sebebiyle boşanma davası açma hakkı vermez.