Suç İşleme Sebebiyle Boşanma

Eşinizin işlediği suç küçük düşürücü suçlardandır, bu nedenle ilk şart kural olarak gerçekleşmiştir. Ancak ikinci şart olan ortak yaşamın çekilmez hale geldiğini de ayrıca ispatlamanız gerekmektedir. Bunu tanık dahil her türlü delille ispatlayabilirsiniz.

Suç işleyen eşin kusurlu olması gerektiğinden ve akıl hastalarının kusurundan bahsedilemeyeceğinden, akıl hastası eşe karşı bu dava açılamaz.

Bu dava her zaman açılabilir, uyulması gereken belirli süreler yoktur, ancak af edilirse veya suçun işlendiği bilinmesine rağmen uzun süre beklenirse dava reddedilir.

Hangi suçun küçük düşürücü olduğunun belirlenmesinde her olaya göre ayrı tespit yapmak gerekir. Ancak kural olarak zimmet, rüşvet, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kasten adam öldürme, dolandırıcılık vb. gibi suçlar küçük düşürücü suçlardandır.

Suç işleme sebebiyle boşanma Kanun'un 163. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

1.Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlemelidir.

2. Bu sebeple diğer eşin onunla birlikte yaşaması beklenememelidir.

Hırsızlık küçük düşürücü bir suçtur. Bu sebeple eşinize küçük düşürücü suç işleme sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Ancak bu sebebe dayanmak için suçun evlendikten sonra işlenmiş olması gerekir. (Aksi takdirde butlan davası açmak durumundasınız.)