Onur Kırıcı Davranış

Onur kırıcı davranış her ne kadar mutlak boşanma sebeplerinden biri de olsa, eğer hakim tarafların barışma ihtimali olduğu kanaatine varırsa boşanma yerine ayrılık kararı da verebilir.

Onur kırıcı davranış sebebiyle açılan boşanma davalarında kusur kıyaslaması yapılmaz. Onur kırıcı davranış özel ve mutlak nitelik taşıyan bir boşanma sebebi olduğundan, eşiniz ne kadar kusurlu olursa olsun, onur kırıcı davranış boşanma için yeterlidir.

Davranışın tekrarlanmasına gerek yoktur, ağır derecede tek bir onur kırıcı davranış dahi davaya dayanak yapılabilir.

Böyle bir şart yoktur, önemli olan davranışın ağırlığıdır. Örneğin eşiniz size ağır hakaretler içeren telefon mesajları gönderdiyse, bunları başkası okumasa dahi, bu mesajları delil olarak gösterip dava açabilirsiniz.

Onur kırıcı davranışın öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve herhalde eylemin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşeceğinden, dava bu süreler içerisinde açılmalıdır.

Eşiniz size hakaret etmiş olduğu için kendisine onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Eşinizin size ettiği hakaretlerden sonra bir şey olmamış gibi davranmamanız mahkeme huzurunda örtülü af olarak kabul edecektir ki affeden taraf artık onur kırıcı davranış sebebine dayanarak dava açamaz. Bu sebeple şayet boşanmak istiyorsanız eşinizin size  bundan sonra hakaret etmesi durumunda af hükümlerini doğuracak şekilde davranmamalısınız.

Eşinizin sizin hakkınızda başka insanların yanında aşağılayıcı konuşması size, onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açma hakkı vermektedir. Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açabilmek için davranışın ağır olması gerekmektedir. Davranışın onur kırıcı olup olmadığını aile mahkemesi eşlerin karakterlerini, sosyal durumlarını vb. inceleyerek takdir eder.