Akıl Hastalığı

Bu durumda davayı akıl hastası eşin velisi veya vasisi takip eder eğer bunlar yoksa mahkemece vasi tayin ettirilir (sulh hukuk mahkemesinden) ve dava söz konusu vasi tarafından takip edilir.

Şizofreni bir akıl hastalığı çeşididir ve diğer koşulların da varlığı halinde akıl hastalığı sebepli boşanma davası açılabilir.

Akıl hastası eşin mali durumu yeterliyse mahkemece tedbir nafakasına hükmedilir.

Akıl hastası eşin eylemleri iradi olmadığından ona kusur atfedilemeyecektir. Tazminat için ise kusur şart olduğundan, akıl hastası eşten maddi veya manevi tazminat talep edilemez.

Akıl hastası olan eşin eylemleri iradi olmadığından şiddetli geçimsizlik sebepli açılan davalar reddedilecektir. Davanın akıl hastalığı sebebine dayanılarak açılması gereklidir.

Eşinizin mali durumu nafaka ödemesine yeterli ise yoksulluk nafakası isteyebilirsiniz.

Akıl hastası olan eşin eylemleri iradi olmadığından anlaşmalı boşanma yoluna gidilemez. 

Herhangi bir süre yoktur, dava her zaman açılabilir.

Bu durumda boşanma davası açabileceğiniz gibi dilerseniz bunun yerine evliliğin iptali davası da açabilirsiniz.

Evet boşanabilirsiniz. Akıl hastalığı iyileşmezlik ve çekilmezlik koşulları mevcutsa akıl hastalığı bir boşanma sebebidir. Ancak söz konusu akıl hastalığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekmektedir.