Aldatma (Zina)

Eşinizin bilgisayarının incelenmesi talebi mahkemece, özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilecektir.

Hukuka uygun her türlü delil boşanma davasında kullanılabilir. Eşinizin herkese açık şekilde paylaştığı bu fotoğraf ve durum güncellemesini mahkemeye delil olarak sunabilirsiniz.

Eşinizin sosyal paylaşım sitelerinde erkek arkadaşları olması tek başına bu nedenle zina sebepli dava açmanıza olanak vermez.

Mecburiyet nedeniyle aynı evde yaşamaya devam etmeniz affetme anlamına gelmez. Aynı evde yaşamanıza rağmen bir evlilik hayatı sürdürmüyorsanız zina sebepli boşanma davası açmanızda bir engel yoktur.

Diğer boşanma sebeplerinde olduğu gibi zinada da affeden tarafın dava hakkı yoktur. Dolayısıyla boşanma davasını zina sebebine dayanarak açarsanız dava affetme nedeniyle reddedilecektir.

Boşanma davalarında hakim taraflardan birinin isteği üzerine gizlilik kararı verebilir. Hakime bu yönde talepte bulunun, sebebinizin geçerli görülmesi halinde gizlilik kararı verilecektir.

Evliliğin bu kişi tarafından bilindiğini ispatlamanız gerekmektedir. Bunun için tanık da dahil olmak üzere hukuka uygun her türlü delili kullanabilirsiniz.

Eşinizin sizi aldatması kişilik haklarınıza aykırıdır, aldatma eylemine katılan kişinin davranışı da aynı şekilde aykırılık teşkil ettiğinden bu kişiye karşı tazminat davası açabilirsiniz. Ancak bunun için eşinizin evli olduğunu biliyor olması gerekir.

Hukukumuza göre zina suç değildir, dolayısıyla ceza davasına konu olmaz.

Aldatma sadakat borcuna aykırı olduğu gibi sizin kişilik haklarınıza da saldırı teşkil eden bir eylemdir. Bu nedenle kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat da talep edebilirsiniz.