Tazminat

Eşinizin sizin hastalığınız ve tedavinizle ilgilenmemesi kişilik hakkına aykırıdır, diğer koşullar da mevcutsa manevi tazminat talep edebilirsiniz.

Eşinizin bu söylemleri hakaret ve kişilik hakkınızın ihlali niteliğindedir, diğer koşullar da mevcutsa manevi tazminat talep edebilirsiniz.

Kişilik hakkı hukuk düzeni tarafından korunan kişisel değerleri ifade eder. Kişinin yaşam ve sağlığı gibi maddi değerler ile onur, saygınlık, özgürlükler, özel yaşam gibi manevi değerler kişisel değerler olarak kabul edilmektedir.

Kanun’a göre boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Buna göre, manevi tazminat talep eden tarafın kişilik hakkının saldırıya uğraması ve kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir.

Söz konusu talep 174. madde kapsamında olmadığından boşanmanın eki niteliğinde değildir.

Talep edilen tazminat 174. madde kapsamında değilse ve dolayısıyla boşanmanın eki niteliğinde değilse, tazminat talebi ayrıca harca tabidir. Yine reddedilen miktar üzerinden vekalet ücreti doğması söz konusu olur.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat Kanun’un 174. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Sırf boşanma ve karşı tarafın maddi desteğinden yoksun kalmadan kaynaklanan bu tazminata boşanmanın eki niteliğindeki tazminat denmektedir.

Eşin bir işte çalışmaması tek başına tazminat talebinin reddini gerektirmez, ancak mahkemece miktarın belirlenmesinde göz önüne alınacaktır.

Kanun’a göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Buna göre, maddi tazminat için öncelikle kusur durumları belirlenecektir. Yargılama sonucu eşiniz kusurlu ve siz ondan en azından daha az kusurlu bulunursanız eşinizin size maddi tazminat ödemesi söz konusu olacaktır.