Nafaka

Nafakanın indirilmesi için nafaka alacaklısının veya nafaka borçlusunun mali durumunda değişikliklerin oluşması gerekmektedir. Örneğin nafaka alacaklısı eş işe başladı ise veya nafaka borçlusu işten çıkarıldı ise nafaka borçlusu nafaka indirim davası açabilir.

Nafakanın kaldırılması ve indirilmesi talepleri aynı mahkeme önünde aynı davada tek dilekçede istenebilir. Bu durumda dilekçenizde öncelikle nafakanın kaldırılmasına bu mümkün olmazsa indirilmesine karar verilmesini talep etmelisiniz.

Yargıtay uygulamalarına göre asgari ücretle çalışmak yoksulluğu ortadan kaldıran bir durum değildir, dolayısıyla nafaka tamamen ortadan kalkmaz. Ancak aldığınız ücretin nafaka miktarı ile birlikte ekonomik durumunuza etkisi mahkemece araştırılarak daha az bir nafaka takdiri yani nafakanın indirilmesi yoluna gidilebilir.

Bu davada tanık başta olmak üzere her türlü delil kullanılabilir. Davanızı hangi sebebe dayanarak açıyorsanız ona uygun delillere başvurmalısınız. Örneğin davayı eşinizin başka biri ile evli gibi yaşaması sebebiyle açıyorsanız, bu durumu ispatlar nitelikte tanık beyanları, fotoğraflar, video kayıtları kullanmalısınız. Eşinizin yaşadığı evdeki komşularını, apartman yöneticisini vb. tanık olarak gösterebilirsiniz.

Nafakanın kaldırılması davası nafaka alacaklısının yerleşim yeri aile mahkemesinde açılmalıdır.

Bu durumda mahkemece ÜFE oranında değil, çocuğunuzun tedavi masrafları gözetilmek suretiyle takdir edilecek bir artırıma gidilecektir.

Bu halde, Yargıtay kararları doğrultusunda mahkemelerce nafaka artış oranı, TÜİK'in yayınladığı ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) artış oranına göre belirlenmektedir.

Ekonomik durumunuzda bir değişiklik olmasa da yani bir işe girmeniz ya da daha yüksek bir ücret alma gibi bir hal gerçekleşmemiş olsa da, geçen iki sene içerisinde paranın alım gücünde azalma olmaktadır. Dolayısıyla nafakanın artırımı davası açabilirsiniz. Ancak nafaka borçlusu olan eski eşinizin varsa ekonomik durumundaki olumsuz değişiklikler de nafaka miktarının takdirin de göze alınacaktır.

Davanın açılması için ilk nafaka kararından sonra beklenmesi gereken bir süre yoktur, değişen şartlar karşısında nafaka miktarının artırılması gerektiğinde bu dava her zaman açılabilecektir.

Nafaka davalarında yetkili mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi, görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Yaşadığınız yer aile mahkemesinde bu davayı açabilirsiniz.