Velayet

Çocuğun cinsiyeti velayet için tek başına bir kriter değildir, mahkemece çocuğun menfaati gözetilerek onun yararına en uygun olacak velayet düzenlemesi yapılır.

Aile mahkemesinde açacağınız dava ile velayetin size verilmesini talep edebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgilenilmediğini tanık dahil her türlü delille ispatlayabilirsiniz.

Kanun’a göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim gerekli tedbirleri almak zorundadır. Dolayısıyla ayrılık halinde de velayete ilişkin karar verilmelidir.

Hukukumuza göre idrak çağındaki çocukların kendisini ilgilendiren davalarda söz hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla, çocuğunuzun bu beyanı dikkate alınır ve mahkemece çocuğun çıkarına aykırı bulunmadıkça velayet size verilir.

Sadece ekonomik durumunun iyi olması velayetin diğer tarafa verilmesine gerekçe oluşturmaz. Örneğin küçük yaştaki çocuğun velayeti, aksini gerektiren başkaca bir durum yoksa, yoksul da olsa anneye verilir. Maddi durumu iyi olan baba ise yüksek miktarda iştirak nafakası öder. Böylelikle çocuğun yoksul bir hayat sürmemesi sağlanır.

Velayete ilişkin karar verilirken hakim tarafından çocuğun eğitim durumu da dikkate alınır. Bulunduğu ortamdan ve okulundan ayrılmasının çocuğun ruh halini, başarısını, gelişimini etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirecek, velayete ilişkin kararı buna göre verecektir.

Bu kararların tek başına temyizi mümkün değildir, ancak esas hükümle temyiz edilebilirler. Fakat yargılama sırasında her zaman velayetin geçici olarak size verilmesini talep edebilirsiniz, eğer buna ilişkin gerekçeleriniz uygun görülürse, hakim verdiği kararı değiştirebilir. 

Boşanma davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, özellikle de çocukların bakım ve korunmasına ilişkin tedbirleri kendiliğinden alır. Bu kapsamda, çocukların velayeti, genellikle boşanmaya ilişkin hüküm kesinleşinceye kadar taraflardan birine verilebilir. Bu kesin bir karar olmayıp, yargılama sırasında gerek görülürse değiştirilebilir.

Velayet kamu düzenine ilişkindir, bu nedenle hakim eğer anlaşma koşullarını çocuğun yararına uygun bulmazsa bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesi halinde boşanmaya karar verilir.