Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanmada mahkeme masrafları ve varsa vekalet ücreti hususunda da tarafların anlaşmaya varmış olması gerekir. Dolayısıyla söz konusu masraflar taraflar arasındaki anlaşmaya göre ödenir.

Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra her iki taraf da mahkemeye temyizden feragat dilekçesi verirse, feragat tarihinden itibaren karar kesinleşecek ve temyiz süresinin beklenmesine gerek kalmayacaktır.

Mahkemece karar verildikten sonra gerekçeli karar yazılarak taraflara yani size ve eşinize tebliğ edilecektir. Tebliğden itibaren 15 gün geçmesi ve temyiz edilmemesi üzerine boşanma kararı kesinleşmiş olur.

Mahkeme kararı Yargıtay’ca onanıp kesinleşinceye dek davanın her aşamasında davadan feragat edebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma delil göstermeye gerek yoktur. Hakim bu davada araştırma yapmayacak sadece süre şartını ve protokolün uygun olup olmadığını inceleyecektir.

Hakimin protokolde uygun bulmadığı hususlar olursa gerekli gördüğü değişiklikleri yapar ve bu konuda tarafların beyanlarını alır. Taraflar bu değişiklikleri kabul ederse anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Eğer değişiklikleri kabul etmezlerse anlaşmalı boşanma yoluna gidilemez ve dava çekişmeli boşanma olarak yürütülür.

Anlaşmalı boşanmada hakim taraflarca varılan anlaşmayı boşanmanın mali sonuçları (tazminat-nafaka) ile çocukların durumu konularında inceler. Uygulamada özellikle çocukların durumuna özellikle önem verilmektedir. Zira önemli olan önce çocuğun menfaatidir. Örneğin anlaşmada velayet hakkı verilen taraf çocuk için sakıncalı sonuçlar yaratabilecekse bu anlaşmayı uygun bulmaz.

Hakim önünde boşanmak istemediğinizi söylerseniz, önceden anlaşmayı imzalamış da olsanız, anlaşmalı boşanma yoluna gidilemez.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar talimatla dinlenemez. Bu nedenle davanın açıldığı mahkemede bulunmalısınız.

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim her iki tarafı da yani davacı ve davalıyı da aynı anda bizzat dinlemeden boşanma kararı veremez. Bu nedenle belirlenen duruşma gününde mahkemede bulunmalısınız.